print deze pagina

Publieksdag Internationaal Congres Depressies & Bipolaire Stoornissen – 16 juli

[18 mrt] Op zaterdag 16 juli a.s. is er als onderdeel van een internationaal congres een zgn. Advocacy Day speciaal voor patiënten, hun naasten, en andere geïnteresseerden met een publieksprogramma o.a. gericht op informatie over stemmingsstoornissen, het doorbreken van stigma, en bevorderen van zelfmanagement door patiënten en behandelaren. Voor meer informatie klik links boven op dit evenement. Kosten €20 p.p.. Vooraf online registreren & betalen of op dag zelf contant betalen.