print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen. Lees meer bij De VMDB over o.a. beleid, belangenbehartiging, schenken & sponsoren, vrijwilligers en met name de diverse activiteiten rondom ‘lotgenotencontact’ en betrokkenen.

 

 

 

VMDB.nl organiseert 4x per jaar een landelijke bijeenkomst. Wij willen graag een poule opzetten van mensen die een warm welkom voor onze leden en betrokkenen …!?…

 

 

 

 

 

De bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is: stabiel . De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving. Lees meer bij Bipolaire stoornis over de stoornis, medicatie, psycho-educatie, overige behandelprocessen, relatie met KenBis (kenniscentrum) en boeken, films en documentaires.

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

 

Nieuws

Nieuwe naam VMDB

In een extra Ledenraad is besloten de naam van VMDB (Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen) te wijzigen in ‘Plusminus – leven met bipolariteit’. Er is een werkgroep aan de slag om deze naamswijziging soepel in te voeren binnen de eigen vereniging en de relevante externe partijen, denk aan wijziging statuten, verandering huisstijl, etcetera. Het nieuwe logo zal gepresenteerd worden op onze Landelijke Dag op 15 december in Amersfoort. De naamswijziging gaat in op 1 januari 2019.

In het kader van Samen Beslissen is de Toolkit Bipolaire Stoornis uitgebracht

Samen Beslissen: De best passende zorg en ondersteuning bepaal je samen
Samen beslissen betekent dat jij samen met de zorgverlener en eventueel je naaste (partner of familielid) bekijkt welke behandeling en ondersteuning het best past in jouw situatie. De inbreng van jou als patiënt, je naaste en zorgverlener(s) is gelijkwaardig hierin, omdat jullie allemaal expert zijn op je eigen terrein.
Jij bent als patiënt expert over je eigen beleving, wensen en voorkeuren. Naasten kennen jou doorgaans goed in zowel goede als mindere tijden, zij zijn expert op het gebied van hun eigen draagkracht en behoefte aan ondersteuning door de zorgverleners. Zorgprofessionals zijn expert op het gebied van psychische aandoeningen en de mogelijkheden van behandeling en begeleiding die daarbij horen.

Toolkit Bipolaire stoornis: informatie over de bipolaire stoornis, zorg en ondersteuning
Om samen te kunnen beslissen is het belangrijk dat iedere patiënt, naaste en zorgverlener over dezelfde basiskennis beschikt. In deze Toolkit Bipolaire Stoornis zijn een aantal instrumenten opgenomen die daarbij helpen. Deze bevatten de meest recente inzichten uit de wetenschap, professionele praktijk en de ervaringskennis van patiënten en naasten.

Moederskind – De lange schaduw van een ongeborgen jeugd

Een 17-jarige is geslaagd voor haar eindexamen.
Ze staat op het punt zich los te maken van haar moeder die kampt met psychische problemen.
Terwijl ze nog zo met haar verweven is, groeit de noodzaak haar eigen pad te gaan.
Maar wie is zij zonder de zorg voor haar moeder?
Zal zij erin slagen deze verantwoordelijkheid achter zich te laten of moet ze blijven om haar moeder te redden?
Een voorstelling over de complexe relatie tussen een kind en een ouder met psychische problemen.
Na afloop zullen in een nagesprek met het publiek de makers praten over eigen ervaringen rondom het thema KOPP-kinderen.

9 november:
Het Huis Utrecht
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht
Kaarten op Eventbrite
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-moederskind-46278871350?aff=ebdshpsearchautocomplete

12 november:
Theater De Lievekamp?Raadhuislaan 14?5341 GM Oss
Kaarten op https://www.lievekamp.nl/voorstelling/moederskind/

Met: Petri Bontje, Nina van Tongeren, Nikki Ekas en Tule Voshol

Tekst: Nina van Tongeren
(monoloog moeder; Petri Bontje)

Regie: Ellen Honings

www.facebook.com/Honingvos

Achtergrondinfo
– https://www.voordekunst.nl/projecten/6203-moederskind#Het%20verhaal
  incl. promofilmpje
– https://www.facebook.com/Honingvos/
  o.a. tv interview en impressie-filmpje 

Recentie
http://www.koppcoaching.nl/kopp-blog-helend-theater/

Deelnemers gezocht voor Mario onderzoek naar erfelijkheid

We weten dat kinderen die één of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen, maar we weten ook dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO studie over stemming en veerkracht. Bij deze voorbereiding willen we graag families betrekken. Hiervoor zijn we zowel op zoek naar ouders met een stemmingsstoornis (depressie of bipolaire stoornis) en kinderen van ouders met een stemmingsstoornis tussen de 10 en 25 jaar.

Voor onze studie hebben we een aantal vragenlijsten gekozen die naar risico en beschermende factoren in kinderen van ouders met een stemmingsstoornis kijken. Echter willen we graag weten of we alle belangrijke onderwerpen hebben meegenomen of dat we nog belangrijke dingen missen. We willen ook graag weten wat ouders en kinderen in het algemeen van de vragen vinden.

Het overleg vindt eind juli/begin augustus (exact datum volgt) plaats op de Oldenaller 1 in Amsterdam. Voor het advies krijgen vrijwilligers een VVV-bon van 75€.

Mocht u/jij mee willen doen of hebt u/heb jij vragen, dan kunt u/kun jij contact opnemen met de onderzoeker van het project, Dominique Maciejewski via mario@ggzingeest.nl.