print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen. Lees meer bij De VMDB over o.a. beleid, belangenbehartiging, schenken & sponsoren, vrijwilligers en met name de diverse activiteiten rondom ‘lotgenotencontact’ en betrokkenen.

De bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is: stabiel . De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving. Lees meer bij Bipolaire stoornis over de stoornis, medicatie, psycho-educatie, overige behandelprocessen, relatie met KenBis (kenniscentrum) en boeken, films en documentaires.

20160601 Omslag PLUSminus 2016 nr.2Voor belangenbehartiging heeft elke patiëntenvereniging leden nodig. Specifieke voordelen voor VMDB leden zijn (1) abonnement op kwartaalblad PLUSminus, (2) deelname aan periodieke Landelijke bijeenkomsten (4 x per jaar) en (3) deelname aan regiobijeenkomsten en huiskamergroepen in eigen omgeving (Regionale activiteiten). Lees meer over VMDB Lidmaatschap en Lid worden via deze website.

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Er zijn nu vacatures voor een bestuurder algemene zaken, lotgenotenlijnregionale contactpersonen, regioteams en huiskamergroepen. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

Eerder gepubliceerde berichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief gerangschikt per maand.

Nieuws

Declaratieformulieren vrijwilligers voortaan digitaal

[29 jul 16] Vanaf heden kunnen vrijwilligers hun declaratieformulieren via de website invullen dan wel afdrukken. Er zijn twee declaratieformulieren voor handen: een algemeen declaratieformulier voor vrijwilligers (PDF wat digitaal ingevuld kan worden) en een declaratieformulier specifiek voor de vrijwilligers van de Lotgenotenlijn (Excel-sheet). Beide declaratieformulieren dienen respectievelijk maandelijks en per kwartaal als bijlage gemaild te worden naar Leo Schreuders, penningsmeester: l.h.schreuders@vmdb.nl en Femie Lansink, bureaumedewerkster: bureau@vmdb.nl. Betaling vindt in principe binnen twee weken plaats. Bij vragen kan gemaild worden met bovengenoemde personen. Niet bellen s.v.p.

Landelijke Dag 17 sep | thema: ‘Over Werk’ | programma bekend

[28 jun 16] Het programma bevat twee lezingen: ‘Arbeidsparticipatie van mensen met een bipolaire stoornis: zó werkt het!’ en ‘Openheid op de werkvloer: een sleutel tot succes, een ervaringsverhaal’ en een interactieve lezing: ‘Het UWV en de cliënt met een bipolaire stoornis: Wat zijn de mogelijkheden?’ naast de gebruikelijke onderdelen, zoals gespreksgroepen. Lees meer over dit evenement via de link onder ‘toekomstige evenementen’ linksboven op homepage en/of link naar de programma flyer.

Oproep voor research van nieuwe documentairereeks

[28 apr] Voor de research van een nieuwe documentairereeks voor een publieke omroep is SkyHighTV op zoek naar mensen, zo tussen de 18 – 35 jaar, die regelmatig kampen met suïcidale gedachten. Lees verder via de link: ‘Oproep voor research van nieuwe documentairereeks‘.

Twee (sponsor)fietstochten in mei en juli

[16 jun] Op 09 juli 2016 vertrokken Nienke van Houwelingen en Nick Bronstring op de fiets vanuit Haarlem naar Santiago de Compostela voor hun sponsortocht ‘Als juffrouw Vlinder kon fietsen’.
VMDB kantoorvrijwilliger Mariët Spierings heeft haar fietstocht naar Santiago de Compostela voltooid.

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz publiceert eerste kwaliteitsstandaard

[05 apr] De zorg aan patiënten met psychische problematiek kan worden verbeterd door heldere afspraken over samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft om deze reden Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken laten ontwikkelen voor huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz. Daarmee is de eerste kwaliteitsstandaard van het Netwerk een feit.

Deze samenwerkingsafspraken zijn beschikbaar via de genoemde website onder eindproducten. Ter ondersteuning van de voorlichting aan patiënten en naasten is op Thuisarts.nl het onderwerp Hulp bij psychische klachten bij volwassenen toegevoegd.

Persoonlijk GezondheidsDossier met Bipolaire Stoornis module – update

[31 mrt] Recentelijk zijn alle leden via een mailing geïnformeerd over Patient1, het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) voor patiënten met de nieuwe bipolaire stoornis (BS) functionaliteit onder de naam ‘Zelfmanagement en Dialoog’. Dit onderwerp kwam ook aan de orde tijdens laatste Landelijke Dag. Helaas werkt het PGD BS op dit moment nog niet zoals gecommuniceerd is.

Wat werkt wel. Met de bij het KenBis aangesloten instellingen is afgesproken dat het PGD BS kan worden gebruikt met alle zelfmanagementtools . Patiënten hebben hiervoor een activatiecode van hun behandelaar nodig en daarmee is het PGD BS van Patient1 volledig te gebruiken.

Wat werkt nog niet. In tegenstelling tot de genoemde berichtgeving kunnen patiënten de BS functionaliteit van Patient1 nog niet op “eigen houtje” gebruiken. Er volgt nadere berichtgeving over het beschikbaar komen van deze individuele werkwijze.