print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen. Lees meer bij De VMDB over o.a. beleid, belangenbehartiging, schenken & sponsoren, vrijwilligers en met name de diverse activiteiten rondom ‘lotgenotencontact’ en betrokkenen.

De bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is: stabiel . De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving. Lees meer bij Bipolaire stoornis over de stoornis, medicatie, psycho-educatie, overige behandelprocessen, relatie met KenBis (kenniscentrum) en boeken, films en documentaires.

Voor belangenbehartiging heeft elke patiëntenvereniging leden nodig. Specifieke voordelen voor VMDB leden zijn (1) abonnement op kwartaalblad PLUSminus, (2) deelname aan periodieke Landelijke bijeenkomsten (4 x per jaar) en (3) deelname aan regiobijeenkomsten en huiskamergroepen in eigen omgeving (Regionale activiteiten). Lees meer over VMDB Lidmaatschap en Lid worden via deze website.

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

Eerder gepubliceerde berichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief gerangschikt per maand.

Nieuws

Bijwerkingencentrum Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. In samenwerking met patiëntenorganisaties heeft Bijwerkingencentrum Lareb het document ‘Samen maken we geneesmiddelengebruik veiliger’ opgesteld met informatieve teksten over Bijwerkingencentrum Lareb, de rol van de patiënt en het belang van het melden.

Eigen bijdrage Camcolit

Gebruikers van het Lithiummedicijn Camcolit betalen sinds enige tijd een eigen bijdrage, die vaak niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Doordat de productie is overgenomen door een andere fabrikant, bedraagt de eigen bijdrage €12,73 per 100 pillen. De VMDB vindt deze prijsverhoging onacceptabel. Samen met Mind en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie heeft zij een brief gestuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS. Voor alternatieven voor het Lithiummerk Camcolit verwijst de VMDB naar de website Alles over Lithium.

Kinderombudsman zoekt kinderen en jongeren (12-23 jaar)

De Kinderombudsman is bezig met een project over de behoeften van kinderen van kwetsbare ouders, waaronder kinderen van ouders met psychische problemen. Uit eerdere gesprekken die de Kinderombudsman voerde met kinderen blijkt dat deze ‘kinderen van’ te weinig aandacht, informatie en steun krijgen. De Kinderombudsman wil met jongeren in kaart brengen wanneer zij wat nodig hebben of hadden gehad van de professionals om hen heen. Met deze uitkomsten wil de Kinderombudsman vervolgens met bestuurders in gesprek om de aandacht bij professionals hiervoor te vergroten. Zie voor meer informatie en de inhoud van het project de uitnodiging voor kinderen en jongeren.

Oproep voor invullen vragenlijst

De vragenlijst betreft een anonieme online-enquête van ongeveer 25 vragen voor het “Kwalitatief surveyonderzoek naar prodromen, strategieën en stemming en hun onderlinge correlatie in het kader van bipolaire stoornis”. Voor meer informatie en de link naar het onderzoek: https://qsharingeu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6og0SDSeJTYoIqF

VMDB verhuisd naar Huis voor de Gezondheid in Amersfoort

De VMDB is met ingang van 26 april verhuisd van Utrecht naar het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort. Op het gebied van psychische aandoeningen zijn de VMDB, Depressie Vereniging, Labyrint-In Perspectief, Samen Sterk Zonder Stigma en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid op de vijfde verdieping gevestigd. De contactgegevens van de VMDB zijn: Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort, 033-3032350

Declaratieformulieren vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen hun (on)kosten gemaakt voor de VMDB voortaan alleen nog digitaal declareren bij de penningmeester. Meer informatie hierover en de wijze waarop is te lezen via deze link.
Betaling vindt in principe binnen twee weken plaats. Bij vragen kan gemaild worden met de penningmeester: penningmeester@vmdb.nl.

Patient1: Persoonlijk GezondheidsDossier voor Bipolaire Stoornis

Patient1 is een Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) met een module voor de bipolaire stoornis (BS) onder de naam “Zelfmanagement en Dialoog” (uitleg zie folder patiënten en/of behandelaars). Met de bij het KenBis aangesloten instellingen is afgesproken dat het PGD BS kan worden gebruikt met alle zelfmanagementtools (o.a. uitgebreide stemmingsmeter/Life Chart gekoppeld aan signaleringsplan) en een berichtenmodule voor een veilige communicatie. Patiënten hebben hiervoor een activatiecode van hun behandelaar nodig. Na inloggen in Patient1 zijn de zelfmanagementtools en de berichtenmodule te vinden onder het kopje ‘Behandelplannen’. Patiënten kunnen het PGD BS van Patient1 ook op “eigen houtje” gebruiken, dus zonder activatiecode van een behandelaar. Dit is gratis, maar de zelfmanagementtools beperken zich tot de stemmingsmeter/Life Chart inclusief grafiek en het bijhouden van de Lithiumspiegel. Na inloggen in Patient1 zijn deze te vinden onder het kopje ‘Meetwaarden’.