print deze pagina

Welkom bij de VMDB

PLUSminus 201301 - Zelf aan het stuurDe Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (manisch depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen… meer over de VMDB

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode ben je overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie ben je juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is. De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving… meer over de bipolaire stoornis

Je krijgt het kwartaalblad PLUSminus automatisch toegezonden als je lid bent van de vereniging… lid worden

Nieuws

Landelijke dag 13 december Musketon

Op 13 december is er weer een landelijke dag in de musketon. Het thema is leefstijl.
Bram Bakker
Bijdrage van psychiater Bram Bakker gaat in hoe je je eigen leefwijze kunt aanpassen om gezond te blijven of om beter te worden.
Psychiater Bram Bakker is niet alleen een veelgevraagd spreker en publicist, maar verschijnt ook regelmatig in de media. Het adagium ‘een gezonde geest, in een gezond lichaam’ is hem op het lijf geschreven, getuige ook zijn laatste boek: Blijf beter!

Ben Hendriks

Lezing met de titel: ‘Samen gelukkig en samen gezond’
De lezing is een ervaringsverhaal rond morbide obesitas, diabetes 2 en manische depressiviteit en hoe deze drie chronische ziektes elkaar beïnvloeden en zijn leven hebben bepaald. Na 50 jaar is de diabetes 2 en obesitas morbide overwonnen. In de lezing wordt toegelicht welke positieve gevolgen dat heeft gehad en nog heeft op zijn manische depressiviteit.

Meer informatie

Download het programma van 13 december

PRAC adviseert aanscherping beperkingen voor gebruik valproaat bij vrouwen en meisjes

Het ‘Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee (PRAC)’, het Europese geneesmiddelenbewakingscomité waarin het CBG is vertegenwoordigd, heeft de aanbeveling gedaan de beperkingen van het gebruik van valproaat-bevattende geneesmiddelen verder aan te scherpen als gevolg van het risico op misvormingen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen die in de baarmoeder aan valproaat zijn blootgesteld. Daarnaast wordt de aanbeveling gedaan vrouwen beter te informeren over de risico’s van gebruik van valproaat tijdens de zwangerschap.

Lees meer

Gezocht: Nieuwe VMDB Bestuurders:

Graag komen wij in contact met geïnteresseerden die het bestuur van de VMDB willen komen versterken. Wij zijn o.a. op zoek naar een penningmeester en algemene bestuurders die samen met de zittende bestuursleden komen tot een goede takenverdeling om de doelstellingen van de VMDB zo goed mogelijk te kunnen behartigen. We zoeken zowel betrokkenen als lotgenoten.
Voor de functie van de penningmeester zoeken we vooral naar een kandidaat met een achtergrond in accountancy.
Voor defunctie van algemene bestuurders komen we graag in contact met creatieve, energieke mensen die op het terrein van besturen inmiddels een redelijke ervaring hebben opgedaan en bereid zijn om in teamverband te werken.
Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij Siebe Haagsma, bestuurslid algemene zaken (Siebe@VMDB.nl).
Wij zien uit naar uw motivatiebrief en CV die u kunt richten aan het bestuur van de VMDB t.a.v. Femie Lansink (Femie@VMDB.nl).

Digitale meldactie ‘Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?’

Per 1 januari 2015 gaat veel zorg naar gemeenten

Bent u al geïnformeerd?

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij – negen cliëntenorganisaties – heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Vanaf 1 januari moet u voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente.

Vermoedelijk heeft u al het nodige gehoord over deze verandering. Bijvoorbeeld uit de pers, van uw gemeente of van het zorgkantoor. Met deze raadpleging willen we nagaan of de voorlichting tot nu goed is verlopen.

Lees verder..

RED DE VRIJE ARTSENKEUZE

VMDB

Geachte leden van de VMDB,

Zorgverzekeraars moeten zorg geheel of deels vergoeden, ook als met de arts geen contract bestaat. Zo staat het nu nog in de Zorgverzekeringswet, in artikel 13: de keuze voor de arts is aan de patiënt, niet aan de verzekeraar. Logisch, zeker voor mensen met een chronische ziekte, zoals een bipolaire.

Een patiënt met deze stoornis heeft langdurige zorg nodig, waarbij medicatie en sociaal-emotionele begeleiding zorgvuldig moeten worden afgesteld. Het is voor de begeleiding van groot belang, dat een zorgverlener de patiënt goed kent, hem voor langere tijd kan begeleiden, en op den duur de schommelingen in zijn gemoedstoestand kan herkennen.

Een goede band tussen patiënt en behandelaar is essentieel. Therapietrouw bijvoorbeeld, zo blijkt uit onderzoek, staat of valt met het vertrouwen, dat de patiënt heeft in zijn behandelaar.

De politiek dreigt nu artikel 13 van de Zorgverzekeringswet te schrappen. De Tweede Kamer heeft dat al gedaan, en nu ligt het voorstel ter beoordeling in de Eerste Kamer. Als de politiek artikel 13 aanpast, hebben patiënten met een bipolaire stoornis weinig meer te kiezen. U kunt niet meer kiezen voor de psychiater in wie u vertrouwen heeft, en die u goed kent.

Lees meer

Meldactie: “Weet u waar u recht op heeft?”

Doe mee met de Meldactie: “Weet u waar u recht op heeft?” logo-meld-je-zorg_350x92
Heeft u als ggz-patiënt- en familielid te maken met wachtlijsten en moet u lang wachten voordat u geholpen wordt in de 2e-lijns ggz (bij psychiater, psychotherapeut, ggz-instelling)? Doe dan mee met onze meldactie “Weet u waar u recht op heeft?”
In het tv-programma Kassa van de VARA (24 mei jl.) heeft het Landelijk Platform GGz al haar zorgen geuit over de vele signalen van lange wachttijden in de 2e-lijns ggz.  Met deze meldactie willen we nog beter in kaart brengen hoeveel mensen hier last van hebben en hoe zich de problemen precies manifesteren,  zodat we er iets aan kunnen doen!  Deze meldactie is onderdeel van een samenwerking met patiëntenfederatie NPCF en Ieder(in). Het onderzoek betreft niet alleen de wachttijden en de beschikbaarheid van de specialistische zorg, maar ook de vrijheid van patiënten om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en de informatievoorziening aan patiënten over de beschikbare zorg.

Meer informatie
Vragenlijst meldactie “Weet waar u recht op heeft”
Standpunt Landelijk Platform GGz over wachtlijsten tweedelijns ggz

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Nieuwe website: ervaringrijk.nl

ervaringrijkErvaringrijk.nl is een nieuwe website, waar je ervaringen kunt lezen van mensen met een bepaalde chronische aandoening. De VMDB is een van de initiatiefnemers.

Bijna iedereen met een chronische aandoening of beperking maakt wel eens mee dat een arts zegt: “Meer kan ik niet voor je doen, je moet er maar mee leren leven.”

Een harde boodschap. Voor jezelf en ook voor degenen die dichtbij je staan. Moet je inderdaad domweg maar leren leven met de beperkingen waar je dagelijks gevolgen van ondervindt? Of zijn er manieren te bedenken waar artsen minder weet van hebben maar mensen met soortgelijke ervaringen wel? Binnen de schat aan ervaringsverhalen die inmiddels verzameld is, valt een andere boodschap te lezen. Een boodschap van inspiratie, hoop en vertrouwen omdat mensen wegen hebben gevonden om, ondanks beperkingen, op een waardevolle wijze door te gaan. Vaak zijn het wegen met vallen en opstaan, maar juist dat levert verhalen op waar anderen iets aan kunnen hebben én moed uit kunnen putten!

Vier patiëntenorganisaties zijn de initiatiefnemers van Ervaringrijk.nl. Het zijn de organisaties van mensen met:

  • slechthorendheid en andere hooraandoeningen (NVVS)
  • de manisch-depressieve stoornis (VMDB)
  • neurofibromatose(NFVN)
  • nek- en rugklachten (NVVR ‘de Wervelkolom’)

Lees verder…