print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen. Lees meer bij De VMDB over o.a. beleid, belangenbehartiging, schenken & sponsoren, vrijwilligers en met name de diverse activiteiten rondom zgn. ‘lotgenotencontact’ en die voor betrokkenen.

De bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is: stabiel . De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving. Lees meer bij BS over de stoornis, medicatie, psycho-educatie, overige behandelprocessen, relatie met Kenbis (kenniscentrum) en boeken, films en documentaires.

20160225 Plusminus cover 16-2Voor belangenbehartiging heeft elke patiëntenvereniging leden nodig. Specifieke voordelen voor VMDB leden zijn (1) abonnement op kwartaalblad PLUSminus, (2) deelname aan periodieke landelijke bijeenkomsten (4 x per jaar) en (3) deelname aan regiobijeenkomsten en huiskamergroepen in eigen omgeving (link naar regionale activiteiten). Lees meer over VMDB lidmaatschap en lid worden via de website.

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Er zijn nu vacatures voor een bestuurder algemene zaken, lotgenotenlijn, webteamregionale contactpersonen, regioteams en huiskamergroepen. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

Eerder gepubliceerde berichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief gerangschikt per maand.

Nieuws

2 ervaringsdeskundigen gezocht voor deelname ISBD/ISAD congres

[13 mei] Voor deelname aam het Internationale ISBD/ISAD congres in Amsterdam (13-16 juli) is het KenBis op zoek naar 2 ervaringsdeskundigen om een presentatie te geven. Onkosten worden vergoed. Voor meer informatie volg link naar deelname congres als ervaringsdeskundige

Oproep voor research van nieuwe documentairereeks

[28 apr] Voor de research van een nieuwe documentairereeks voor een publieke omroep is SkyHighTV op zoek naar mensen, zo tussen de 18 – 35 jaar, die regelmatig kampen met suïcidale gedachten. Lees verder op ‘Oproep voor research van nieuwe documentairereeks‘ pagina.

Onderzoek ervaringen met crisiszorg tijdens crisis(opname)

[20 apr] LPGGz doet een oproep voor melden van ervaringen met crisiszorg tijdens een crisis of crisisopname d.m.v. een online vragenlijst. De enquête loopt tot 15 juni. Lees meer …

In mei en juli gaan twee (sponsor)fietstochten van start

[23 mei] Op 09 juli 2016 vertrekken Nienke van Houwelingen en Nick Bronsting op de fiets vanuit Haarlem naar Santiago de Compostela voor hun sponsortocht ‘Als juffrouw vlinder kon fietsen’. Op 10 mei is VMDB kantoor vrijwilliger Mariët Spierings gestart met haar fietstocht naar Santiago de Compostela.

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz publiceert eerste kwaliteitsstandaard

[05 apr] De zorg aan patiënten met psychische problematiek kan worden verbeterd door heldere afspraken over samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft om deze reden Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken laten ontwikkelen voor huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz. Daarmee is de eerste kwaliteitsstandaard van het Netwerk een feit.

Deze samenwerkingsafspraken zijn beschikbaar via de genoemde website onder eindproducten. Ter ondersteuning van de voorlichting aan patiënten en naasten is op Thuisarts.nl het onderwerp Hulp bij psychische klachten bij volwassenen toegevoegd.

Persoonlijk GezondheidsDossier met Bipolaire Stoornis module – update

[31 mrt] Recentelijk zijn alle leden via een mailing geïnformeerd over Patient1, het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) voor patiënten met de nieuwe bipolaire stoornis (BS) functionaliteit onder de naam ‘Zelfmanagement en Dialoog’. Dit onderwerp kwam ook aan de orde tijdens laatste Landelijke Dag. Helaas werkt het PGD BS op dit moment nog niet zoals gecommuniceerd is.

Wat werkt wel. Met de bij het KenBis aangesloten instellingen is afgesproken dat het PGD BS kan worden gebruikt met alle zelfmanagementtools . Patiënten hebben hiervoor een activatiecode van hun behandelaar nodig en daarmee is het PGD BS van Patient1 volledig te gebruiken.

Wat werkt nog niet. In tegenstelling tot de genoemde berichtgeving kunnen patiënten de BS functionaliteit van Patient1 nog niet op “eigen houtje” gebruiken. Er volgt nadere berichtgeving over het beschikbaar komen van deze individuele werkwijze.

Publieksdag Internationaal Congres Depressies & Bipolaire Stoornissen – 16 juli

[18 mrt] Op zaterdag 16 juli a.s. is er als onderdeel van een internationaal congres een zgn. Advocacy Day speciaal voor patiënten, hun naasten, en andere geïnteresseerden met een publieksprogramma o.a. gericht op informatie over stemmingsstoornissen, het doorbreken van stigma, en bevorderen van zelfmanagement door patiënten en behandelaren. Voor meer informatie klik links boven op dit evenement. Kosten €20 p/p. Vooraf online registreren & betalen of op dag zelf met contant betalen.