print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen. Lees meer bij De VMDB over o.a. beleid, belangenbehartiging, schenken & sponsoren, vrijwilligers en met name de diverse activiteiten rondom ‘lotgenotencontact’ en betrokkenen.

De bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is: stabiel . De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving. Lees meer bij Bipolaire stoornis over de stoornis, medicatie, psycho-educatie, overige behandelprocessen, relatie met KenBis (kenniscentrum) en boeken, films en documentaires.

omslag-pm-3-2016Voor belangenbehartiging heeft elke patiëntenvereniging leden nodig. Specifieke voordelen voor VMDB leden zijn (1) abonnement op kwartaalblad PLUSminus, (2) deelname aan periodieke Landelijke bijeenkomsten (4 x per jaar) en (3) deelname aan regiobijeenkomsten en huiskamergroepen in eigen omgeving (Regionale activiteiten). Lees meer over VMDB Lidmaatschap en Lid worden via deze website.

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Er zijn nu vacatures voor een bestuurder algemene zaken, lotgenotenlijnregionale contactpersonen, regioteams en huiskamergroepen. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

Eerder gepubliceerde berichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief gerangschikt per maand.

Nieuws

Overlijdensbericht Femie Lansink

Tot ons grote verdriet is op 27 september Femie Lansink, de bureaumedewerkster van de VMDB, plotseling overleden. Femie was een toegewijde medewerkster en voor velen was zij ‘het gezicht’ van de vereniging sinds jaar en dag. Nu een jaar voor haar pensionering, waarop ze zich echt begon te verheugen, is ze er niet meer. We wensen vooral haar familie en naasten kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen, maar ook allen uit de vereniging voor wie dit bericht als een grote schok moet komen.

Jaarverslag 2015

Lees hier het Jaarverslag 2015

Oproep deelname naar onderzoek onderzoekswensen mensen met een bipolaire stoornis

[20 sep 16] Op dit moment wordt er gewerkt aan een onderzoeksagenda voor bipolaire stoornis. In dit kader is het Athena Instituut aan de Vrije Universiteit in Amsterdam geïnteresseerd in de wensen en behoeftes van mensen met een bipolaire stoornis t.a.v. onderzoek. Door middel van groepsinterviews met mensen met een bipolaire stoornis zijn er onderzoeksthema’s en onderwerpen op een onderzoeksagenda gekomen. Wij zouden u willen vragen om deze lijst met onderzoeksonderwerpen te prioriteren, waarbij u aangeeft wat voor u de belangrijkste onderwerpen zijn. De enquête loopt tot en met 6 november 2016 en is in te vullen via deze link. Voor meer informatie over het onderzoek klikt u hier.

Verslag Landelijke Dag 17 september 2016 over ‘Werk’

[18 sep 16] In Den Bosch vond de tweede Landelijke Dag van dit jaar plaats over het thema ‘Werk’. Voor het verslag en de presentaties klik hier.

Declaratieformulieren vrijwilligers voortaan digitaal

[29 jul 16] Vanaf heden kunnen vrijwilligers hun declaratieformulieren via de website invullen dan wel afdrukken. Er zijn twee declaratieformulieren voor handen: een algemeen declaratieformulier voor vrijwilligers (PDF wat digitaal ingevuld kan worden) en een declaratieformulier specifiek voor de vrijwilligers van de Lotgenotenlijn (Excel-sheet). Beide declaratieformulieren dienen respectievelijk maandelijks en per kwartaal als bijlage gemaild te worden naar Leo Schreuders, penningmeester: l.h.schreuders@vmdb.nl. Betaling vindt in principe binnen twee weken plaats. Bij vragen kan gemaild worden met bovengenoemde persoon. Niet bellen s.v.p.

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz publiceert eerste kwaliteitsstandaard

[05 apr] De zorg aan patiënten met psychische problematiek kan worden verbeterd door heldere afspraken over samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft om deze reden Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken laten ontwikkelen voor huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz. Daarmee is de eerste kwaliteitsstandaard van het Netwerk een feit. Deze samenwerkingsafspraken zijn beschikbaar via de genoemde website onder eindproducten. Ter ondersteuning van de voorlichting aan patiënten en naasten is op Thuisarts.nl het onderwerp Hulp bij psychische klachten bij volwassenen toegevoegd.

Persoonlijk GezondheidsDossier met Bipolaire Stoornis module

[31 mrt] Recentelijk zijn alle leden via een mailing geïnformeerd over Patient1, het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) voor patiënten met de nieuwe bipolaire stoornis (BS) functionaliteit onder de naam ‘Zelfmanagement en Dialoog’. Dit onderwerp kwam ook aan de orde tijdens laatste Landelijke Dag. Helaas werkt het PGD BS op dit moment nog niet zoals gecommuniceerd is.
Wat werkt wel. Met de bij het KenBis aangesloten instellingen is afgesproken dat het PGD BS kan worden gebruikt met alle zelfmanagementtools . Patiënten hebben hiervoor een activatiecode van hun behandelaar nodig en daarmee is het PGD BS van Patient1 volledig te gebruiken.
Wat werkt nog niet. In tegenstelling tot de genoemde berichtgeving kunnen patiënten de BS functionaliteit van Patient1 nog niet op “eigen houtje” gebruiken. Er volgt nadere berichtgeving over het beschikbaar komen van deze individuele werkwijze.