print deze pagina

Welkom bij de VMDB

PLUSminus 201301 - Zelf aan het stuurDe Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (manisch depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen… meer over de VMDB

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode ben je overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie ben je juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is. De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving… meer over de bipolaire stoornis

Je krijgt het kwartaalblad PLUSminus automatisch toegezonden als je lid bent van de vereniging… lid worden

Actueel

Genomineerden Willem Nolenprijs voor Bipolaire Stoornissen bekend gemaakt

KenBiSDeze week zijn de genomineerden voor de Willem Nolenprijs voor Bipolaire Stoornissen 2014 bekend gemaakt. De Willem Nolenprijs is een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten. De prijs wordt dit jaar voor het eerste uitgereikt.

Genomineerd zijn de documentaire ‘Dwaas en Deskundig‘ van Elisabeth ter Kulve en Sanne te Pas, dr. Manon Hillegers voor haar onderzoek naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis, en de werkgroep die, onder leiding van dr. Raphael Schulte, een nieuwe versie heeft ontwikkeld van de psycho-educatiecursus, een behandeling bestemd voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten. Lees verder…

Meldactie: “Weet u waar u recht op heeft?”

Doe mee met de Meldactie: “Weet u waar u recht op heeft?” logo-meld-je-zorg_350x92
Heeft u als ggz-patiënt- en familielid te maken met wachtlijsten en moet u lang wachten voordat u geholpen wordt in de 2e-lijns ggz (bij psychiater, psychotherapeut, ggz-instelling)? Doe dan mee met onze meldactie “Weet u waar u recht op heeft?”
In het tv-programma Kassa van de VARA (24 mei jl.) heeft het Landelijk Platform GGz al haar zorgen geuit over de vele signalen van lange wachttijden in de 2e-lijns ggz.  Met deze meldactie willen we nog beter in kaart brengen hoeveel mensen hier last van hebben en hoe zich de problemen precies manifesteren,  zodat we er iets aan kunnen doen!  Deze meldactie is onderdeel van een samenwerking met patiëntenfederatie NPCF en Ieder(in). Het onderzoek betreft niet alleen de wachttijden en de beschikbaarheid van de specialistische zorg, maar ook de vrijheid van patiënten om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en de informatievoorziening aan patiënten over de beschikbare zorg.

Meer informatie
Vragenlijst meldactie “Weet waar u recht op heeft”
Standpunt Landelijk Platform GGz over wachtlijsten tweedelijns ggz

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Uitnodiging voor de eerste regionale jubileumdag van Ypsilon

ypsilonDe vereniging Ypsilon en de vereniging Trialoog nodigen u van harte uit voor de eerste Regionale Jubileumdag van Ypsilon, tevens de regionale ontmoetingsdag van Trialoog op zaterdag 28 juni! Het thema van de dag is: ‘De mantelzorger doet ertoe’.

De Ypsilon Jubileumdag, gecombineerd met de tweejaarlijkse ontmoetingsdag van Trialoog, vindt plaats in het schitterende conferentiecentrum De Ruwenberg in Sint Michielsgestel, vlak bij Den Bosch.

Lees hier verder voor het programma en voor aanmelding..

Nieuwe website: ervaringrijk.nl

ervaringrijkErvaringrijk.nl is een nieuwe website, waar je ervaringen kunt lezen van mensen met een bepaalde chronische aandoening. De VMDB is een van de initiatiefnemers.

Bijna iedereen met een chronische aandoening of beperking maakt wel eens mee dat een arts zegt: “Meer kan ik niet voor je doen, je moet er maar mee leren leven.”

Een harde boodschap. Voor jezelf en ook voor degenen die dichtbij je staan. Moet je inderdaad domweg maar leren leven met de beperkingen waar je dagelijks gevolgen van ondervindt? Of zijn er manieren te bedenken waar artsen minder weet van hebben maar mensen met soortgelijke ervaringen wel? Binnen de schat aan ervaringsverhalen die inmiddels verzameld is, valt een andere boodschap te lezen. Een boodschap van inspiratie, hoop en vertrouwen omdat mensen wegen hebben gevonden om, ondanks beperkingen, op een waardevolle wijze door te gaan. Vaak zijn het wegen met vallen en opstaan, maar juist dat levert verhalen op waar anderen iets aan kunnen hebben én moed uit kunnen putten!

Vier patiëntenorganisaties zijn de initiatiefnemers van Ervaringrijk.nl. Het zijn de organisaties van mensen met:

  • slechthorendheid en andere hooraandoeningen (NVVS)
  • de manisch-depressieve stoornis (VMDB)
  • neurofibromatose(NFVN)
  • nek- en rugklachten (NVVR ‘de Wervelkolom’)

Lees verder…

Aanmelden ‘Met veerkracht samenwerken’ verlengd

De aanmeldtermijn voor het project ‘Met veerkracht samenwerken’ is verlengd. Tot 7 juni kunnen jongeren met een psychiatrische achtergrond zich aanmelden om met hun talent naar buiten komen. Dit om zo bij te dragen aan een positievere beeldvorming over jongeren met psychosegevoeligheid of andere psychische kwetsbaarheid. Jongeren kunnen hun talent laten zien op een website en interactief tijdschrift. Daarnaast gaan we voorlichting op scholen geven (MBO, HBO en universiteiten).

Lees verder..

 

Meldactie ‘Bezuinigingen in de zorg: meer pillen, minder kwaliteit?’

logo-meld-je-zorg_350x92Zoals jullie misschien al weten is het Landelijk Platform GGz gestart met een meldactie ‘Bezuinigingen in de zorg: meer pillen, minder kwaliteit?’, om te onderzoeken of er sprake is van te veel medicatie en te weinig activering. Dit naar aanleiding van klachten via het  meldpunt van het LPGGz over de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en berichten in de media van familieleden of (ex)cliënten die de kwaliteit in de ggz-instellingen ontoereikend vinden.

Het Landelijk Platform heeft ons gevraagd of wij aandacht willen schenken aan deze belangrijke meldactie via onze website en sociale media. We verwijzen u hierbij naar de website Meldjezorg.nl:www.meldjezorg.nl. van het LPGGz. Direct bovenaan op de homepage staat een kort bericht over de meldactie en de link naar de vragenlijst. Op de website van LPGGz vind u meer informatie over de meldactie en in dit nieuwsbericht: http://www.platformggz.nl/lpggz/newsitems/ni002659

Oproep: kleinschalig onderzoek stigmatisering

Ilse Koenen is 23 jaar en studeert Sociaal Pedagogische Hulpverlening. In het kader van haar afstudeerproject is zij een kleinschalig onderzoek begonnen naar het negatieve effect van stigmatisering omtrent kinderen en volwassenen met de classificatie ‘bipolaire stoornis’.  Hierbij heeft ze uw hulp nodig.

Lees verder..