print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen. Lees meer bij De VMDB over o.a. beleid, belangenbehartiging, schenken & sponsoren, vrijwilligers en met name de diverse activiteiten rondom ‘lotgenotencontact’ en betrokkenen.

De bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is: stabiel . De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving. Lees meer bij Bipolaire stoornis over de stoornis, medicatie, psycho-educatie, overige behandelprocessen, relatie met KenBis (kenniscentrum) en boeken, films en documentaires.

Voor belangenbehartiging heeft elke patiëntenvereniging leden nodig. Specifieke voordelen voor VMDB leden zijn (1) abonnement op kwartaalblad PLUSminus, (2) deelname aan periodieke Landelijke bijeenkomsten (4 x per jaar) en (3) deelname aan regiobijeenkomsten en huiskamergroepen in eigen omgeving (Regionale activiteiten). Lees meer over VMDB Lidmaatschap en Lid worden via deze website.

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

Eerder gepubliceerde berichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief gerangschikt per maand.

Nieuws

Oproep voor invullen vragenlijst

De vragenlijst betreft een anonieme online-enquête van ongeveer 25 vragen voor het “Kwalitatief surveyonderzoek naar prodromen, strategieën en stemming en hun onderlinge correlatie in het kader van bipolaire stoornis”. Voor meer informatie en de link naar het onderzoek: https://qsharingeu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6og0SDSeJTYoIqF

VMDB verhuisd naar Huis voor de Gezondheid in Amersfoort

De VMDB is met ingang van 26 april verhuisd van Utrecht naar het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort. In het huis voor de Gezondheid werken meer dan 18 gezondheidsorganisaties samen om tot een betere kennisuitwisseling en verhoging van de efficiency te komen. Op het gebied van psychische aandoeningen zijn de VMDB, Depressie Vereniging, Labyrint-In Perspectief, Samen Sterk Zonder Stigma en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid op de vijfde verdieping gevestigd in het Huis voor de Gezondheid. MIND is de koepelorganisatie van de patiëntenorganisaties in de GGZ. Dichterbij deze organisatie heeft zo zijn voordelen daar waar het gaat om belangenbehartiging. Een duidelijk voordeel van Amersfoort naast het financiële aspect is dat het nieuwe pand gelegen is aan het stationsplein en derhalve heel goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Tot slot nog even de gegevens van onze nieuwe locatie: Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort, 033-3032350

Landelijke Dag over ´KOPP-kinderen´

Op 17 juni 2017 is er weer een Landelijke Dag in De Musketon, Hondsrug 19, te Utrecht. Het thema is ‘KOPP-kinderen’ (Kinderen met Ouders met Psychische Problemen), zie hier voor praktische informatie en het programma. Aanmelden kan vóór 10 juni 2017 via het online AANMELDFORMULIER. De toegang is € 3, graag ter plekke gepast betalen.

Bijbetalen voor Camcolit®

Voor het lithiummedicijn van merkpreparaat Camcolit dient sinds kort te worden bijbetaald. Dat wordt lang niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen vindt deze plotse wijziging onverantwoord en adviseert patiënten over te stappen op Priadel als de bijbetaling bij Camcolit een probleem is. Klik hier voor meer informatie.

Declaratieformulieren vrijwilligers voortaan digitaal

Vrijwilligers kunnen hun (on)kosten gemaakt voor de VMDB voortaan alleen nog digitaal declareren bij de penningmeester. Meer informatie hierover en de wijze waarop is te lezen via deze link.
Betaling vindt in principe binnen twee weken plaats. Bij vragen kan gemaild worden met de penningmeester: penningmeester@vmdb.nl. Niet bellen s.v.p.

Patient1: Persoonlijk GezondheidsDossier voor Bipolaire Stoornis

Patient1 is een Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) met een module voor de bipolaire stoornis (BS) onder de naam “Zelfmanagement en Dialoog” (uitleg zie folder patiënten en/of behandelaars). Met de bij het KenBis aangesloten instellingen is afgesproken dat het PGD BS kan worden gebruikt met alle zelfmanagementtools (o.a. uitgebreide stemmingsmeter/lifechart gekoppeld aan signaleringsplan) en een berichtenmodule voor een veilige communicatie. Patiënten hebben hiervoor een activatiecode van hun behandelaar nodig. Na inloggen in Patient1 zijn de zelfmanagementtools en de berichtenmodule te vinden onder het kopje ‘Behandelplannen’. Patiënten kunnen het PGD BS van Patient1 ook op “eigen houtje” gebruiken, dus zonder activatiecode van een behandelaar. Dit is gratis, maar de zelfmanagementtools beperken zich tot de stemmingsmeter/lifechart inclusief grafiek en het bijhouden van de Lithiumspiegel. Na inloggen in Patient1 zijn deze te vinden onder het kopje ‘Meetwaarden’.