print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen. Lees meer bij De VMDB over o.a. beleid, belangenbehartiging, schenken & sponsoren, vrijwilligers en met name de diverse activiteiten rondom ‘lotgenotencontact’ en betrokkenen.

De bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is: stabiel . De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving. Lees meer bij Bipolaire stoornis over de stoornis, medicatie, psycho-educatie, overige behandelprocessen, relatie met KenBis (kenniscentrum) en boeken, films en documentaires.

Voor belangenbehartiging heeft elke patiëntenvereniging leden nodig. Specifieke voordelen voor VMDB leden zijn (1) abonnement op kwartaalblad PLUSminus, (2) deelname aan periodieke Landelijke bijeenkomsten (4 x per jaar) en (3) deelname aan regiobijeenkomsten en huiskamergroepen in eigen omgeving (Regionale activiteiten). Lees meer over VMDB Lidmaatschap en Lid worden via deze website.

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

Eerder gepubliceerde berichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief gerangschikt per maand.

Nieuws

VMDB verhuisd naar Huis voor de Gezondheid in Amersfoort

De VMDB is met ingang van 26 april verhuisd van Utrecht naar het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort. Het huis voor de Gezondheid is een initiatief van zeven gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties om door een nauwere samenwerking tot een betere kennisuitwisseling en verhoging van de efficiency te komen. Inmiddels werken meer dan 18 gezondheidsorganisaties samen. Op het gebied van psychische aandoeningen zijn de VMDB, Depressie Vereniging, Labyrint-In Perspectief en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen Landelijk Platform GGz en Fonds Psychische Gezondheid) gevestigd in het Huis voor de Gezondheid. MIND is de koepelorganisatie van de patiëntenorganisaties in de GGZ. Dichterbij deze organisatie heeft zo zijn voordelen daar waar het gaat om belangenbehartiging. Een duidelijk voordeel van Amersfoort is dat het nieuwe pand gelegen is aan het stationsplein en derhalve heel goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Ook is het financieel aantrekkelijker om de overstap naar Amersfoort te maken. Tot slot nog even de gegevens van onze nieuwe locatie: VMDB, Stationsplein 125, 3318 LE Amersfoort, 033-3032350

Oproep voor invullen vragenlijst

Bekend is dat kinderen, die één of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen. Ook is bekend dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. GGZingeest, VU medisch centrum en Erasmus MC roepen ouders met een stemmingsstoornis met tenminste één kind tussen de 12 en 30 jaar of kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 30 jaar met een ouder met een stemmingsstoornis op de MARIO-vragenlijst in te vullen (3-7 minuten) over stemming en veerkracht voor ouders met een stemmingsstoornis en hun kinderen. De sluitingsdatum is 14 mei 2017.

Landelijke Dag over ´KOPP-kinderen´

Op 17 juni 2017 is er weer een Landelijke Dag in De Musketon, Hondsrug 19, te Utrecht. Het thema is ‘KOPP-kinderen’ (Kinderen met Ouders met Psychische Problemen), zie hier voor praktische informatie en het programma. Aanmelden kan vóór 10 juni 2017 via het online AANMELDFORMULIER. De toegang is € 3, graag ter plekke gepast betalen.

Bijbetalen voor Camcolit®

Voor het lithiummedicijn van merkpreparaat Camcolit dient sinds kort te worden bijbetaald. Dat wordt lang niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen vindt deze plotse wijziging onverantwoord en adviseert patiënten over te stappen op Priadel als de bijbetaling bij Camcolit een probleem is. Klik hier voor meer informatie.

KenBiS Willem Nolen Prijs 2016 uitgereikt aan Susan Zyto

De jury heeft besloten om de Willem Nolen Prijs 2016 uit te reiken aan Susan Zyto, klinisch neuropsycholoog bij GGZ Noord-Holland Noord. De jury prijst haar initiatief om een geheel nieuwe behandeling te ontwikkelen op het gebied van cognitieve functiestoornissen bij mensen met een bipolaire stoornis, en deze meteen op voortvarende wijze te onderzoeken. Wij hopen ook dat deze Willem Nolen Prijs een aanmoediging zal vormen om op deze ingeslagen weg verder te gaan.

Declaratieformulieren vrijwilligers voortaan digitaal

Vrijwilligers kunnen hun (on)kosten gemaakt voor de VMDB voortaan alleen nog digitaal declareren bij de penningmeester. Meer informatie hierover en de wijze waarop is te lezen via deze link.
Betaling vindt in principe binnen twee weken plaats. Bij vragen kan gemaild worden met de penningmeester: penningmeester@vmdb.nl. Niet bellen s.v.p.

Persoonlijk GezondheidsDossier met Bipolaire Stoornis module

[31 mrt] Recentelijk zijn alle leden via een mailing geïnformeerd over Patient1, het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) voor patiënten met de nieuwe bipolaire stoornis (BS) functionaliteit onder de naam ‘Zelfmanagement en Dialoog’. Dit onderwerp kwam ook aan de orde tijdens laatste Landelijke Dag. Helaas werkt het PGD BS op dit moment nog niet zoals gecommuniceerd is.
Wat werkt wel. Met de bij het KenBis aangesloten instellingen is afgesproken dat het PGD BS kan worden gebruikt met alle zelfmanagementtools . Patiënten hebben hiervoor een activatiecode van hun behandelaar nodig en daarmee is het PGD BS van Patient1 volledig te gebruiken.
Wat werkt nog niet. In tegenstelling tot de genoemde berichtgeving kunnen patiënten de BS functionaliteit van Patient1 nog niet op “eigen houtje” gebruiken. Er volgt nadere berichtgeving over het beschikbaar komen van deze individuele werkwijze.