print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen. Lees meer bij De VMDB over o.a. beleid, belangenbehartiging, schenken & sponsoren, vrijwilligers en met name de diverse activiteiten rondom ‘lotgenotencontact’ en betrokkenen.

De bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is: stabiel . De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving. Lees meer bij Bipolaire stoornis over de stoornis, medicatie, psycho-educatie, overige behandelprocessen, relatie met KenBis (kenniscentrum) en boeken, films en documentaires.

Voor belangenbehartiging heeft elke patiëntenvereniging leden nodig. Specifieke voordelen voor VMDB leden zijn (1) abonnement op kwartaalblad PLUSminus, (2) deelname aan periodieke Landelijke bijeenkomsten (4 x per jaar) en (3) deelname aan regiobijeenkomsten en huiskamergroepen in eigen omgeving (Regionale activiteiten). Lees meer over VMDB Lidmaatschap en Lid worden via deze website.

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

Eerder gepubliceerde berichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief gerangschikt per maand.

Nieuws

Petra D’Huy genomineerd voor de Willem Nolenprijs

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 21 november aanstaande zal voor de vierde keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten. Eén van de twee genomineerden is Petra D’Huy. Zij is door het bestuur van de VMDB voorgedragen. Petra is voor de VMDB Regionaal Contactpersoon in Zeeland en ambassadrice van Mind. In het werken aan haar persoonlijk en maatschappelijk herstel heeft zij op haar veertigste de schaamte opzij gezet en de moed gevonden om openheid te geven over haar kwetsbaarheid. Dat heeft zij gedaan door haar talenten als communicatiedeskundige in te zetten. En dat blijkt uit haar website Petra etcetera. Als aanvulling op deze website is zij een besloten Facebook-pagina begonnen waar leden elkaar vragen kunnen stellen en elkaar steun en tips geven. Een pagina met meer dan 500 leden. Voor velen is dit lotgenotencontact zeer van belang.

Enquête: help mee crisiszorg en herstel te verbeteren

Hebt u in 2017 te maken gehad met een psychische crisis of met crisisopvang? Of iemand in uw omgeving? Of heeft u een crisis juist kunnen voorkomen door preventieve activiteiten? Dan hoort Mind graag uw ervaringen via deze enquête: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/crisiszorgenherstel. Voor meer informatie klik hier.

Landelijke Dag VMDB 16 december 2017

Op de Landelijk Dag van 16 december 2017 vieren we de 30ste verjaardag van de VMDB. Wij hebben hiervoor een heel bijzonder programma samengesteld, waarin we ruimte hebben opgenomen voor ontmoeting & kennismaking tussen vrijwilligers, lotgenoten en betrokkenen. Graag verwelkomen wij je op 16 december! Aanmelden kan via dit aanmeldingsformulier.

Vacatures Webredacteur en Ledenraadslid Overijssel

Per 1 januari 2018 zoekt de VMDB een nieuw ledenraadslid voor Overijssel en één of meer webredacteuren voor de website. Zie voor meer informatie de vacature pagina.

Deelnemers gezocht voor Patient+ Keuzehulp

Patient+ ontwikkelt momenteel een keuzehulp over de behandeling van een bipolaire stoornis en zoekt daarvoor maximaal 8 deelnemers voor een bijeenkomst van 2 uur in Amersfoort om in gesprek te gaan over de volgende vragen: Welke afwegingen maakt de patiënt bij het kiezen van een behandeling? Aan welke informatie heeft de patiënt behoefte (bijvoorbeeld over de invloed van de behandeling op het leven van de patiënt)? Wanneer zou de patiënt de keuzehulp idealiter willen ontvangen? De bijeenkomst zal bij voorkeur eind oktober plaatsvinden. Deelnemers ontvangen reiskostenvergoeding en € 40,- aan cadeaubonnen. U kunt voor meer informatie en aanmelding mailen met: voorzitter@vmdb.nl

Image_AL study zoekt ouders en kinderen (6-14 jaar) voor onderzoek

De Image_AL study is een onderzoek naar de hersenontwikkeling van kinderen. Het doel van deze studie is om meer te leren over de eventuele lange termijn effecten van medicatiegebruik tijdens de zwangerschap, zodat zwangere vrouwen in de toekomst beter geadviseerd kunnen worden. Meer informatie over (deelname aan) dit onderzoek en de contactgegevens van de onderzoekers kunt u vinden in de flyer.

Bijwerkingencentrum Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. In samenwerking met patiëntenorganisaties heeft Bijwerkingencentrum Lareb het document ‘Samen maken we geneesmiddelengebruik veiliger’ opgesteld met informatieve teksten over Bijwerkingencentrum Lareb, de rol van de patiënt en het belang van het melden.