print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen. Lees meer bij De VMDB over o.a. beleid, belangenbehartiging, schenken & sponsoren, vrijwilligers en met name de diverse activiteiten rondom ‘lotgenotencontact’ en betrokkenen.

De bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is: stabiel . De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving. Lees meer bij Bipolaire stoornis over de stoornis, medicatie, psycho-educatie, overige behandelprocessen, relatie met KenBis (kenniscentrum) en boeken, films en documentaires.

Voor belangenbehartiging heeft elke patiëntenvereniging leden nodig. Specifieke voordelen voor VMDB leden zijn (1) abonnement op kwartaalblad PLUSminus, (2) deelname aan periodieke Landelijke bijeenkomsten (4 x per jaar) en (3) deelname aan regiobijeenkomsten en huiskamergroepen in eigen omgeving (Regionale activiteiten). Lees meer over VMDB Lidmaatschap en Lid worden via deze website.

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

Eerder gepubliceerde berichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief gerangschikt per maand.

Nieuws

Image_AL study zoekt ouders en kinderen (6-14 jaar) voor onderzoek

De Image_AL study is een onderzoek naar de hersenontwikkeling van kinderen. Het doel van deze studie is om meer te leren over de eventuele lange termijn effecten van medicatiegebruik tijdens de zwangerschap, zodat zwangere vrouwen in de toekomst beter geadviseerd kunnen worden. Meer informatie over (deelname aan) dit onderzoek en de contactgegevens van de onderzoekers kunt u vinden in de flyer.

Landelijke Dag over thema ‘Betrokkenen’

Op 16 september 2017 is er weer een Landelijke Dag in Wijkcentrum de Stolp, Rijnstraat 497 in Den Bosch. Het thema is ‘Betrokkenen’, zie Praktische informatie en Programma. Aanmelden kan vóór 9 september via dit online AANMELDFORMULIER. De toegang is € 3, graag ter plekke gepast betalen.

Bijwerkingencentrum Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. In samenwerking met patiëntenorganisaties heeft Bijwerkingencentrum Lareb het document ‘Samen maken we geneesmiddelengebruik veiliger’ opgesteld met informatieve teksten over Bijwerkingencentrum Lareb, de rol van de patiënt en het belang van het melden.

Eigen bijdrage Camcolit

Gebruikers van het Lithiummedicijn Camcolit betalen sinds enige tijd een eigen bijdrage, die vaak niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Doordat de productie is overgenomen door een andere fabrikant, bedraagt de eigen bijdrage €12,73 per 100 pillen. De VMDB vindt deze prijsverhoging onacceptabel. Samen met Mind en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie heeft zij een brief gestuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS. Voor alternatieven voor het Lithiummerk Camcolit verwijst de VMDB naar de website Alles over Lithium.

Oproep voor invullen vragenlijst

De vragenlijst betreft een anonieme online-enquête van ongeveer 25 vragen voor het “Kwalitatief surveyonderzoek naar prodromen, strategieën en stemming en hun onderlinge correlatie in het kader van bipolaire stoornis”. Voor meer informatie en de link naar het onderzoek: https://qsharingeu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6og0SDSeJTYoIqF

Declaratieformulieren vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen hun (on)kosten gemaakt voor de VMDB voortaan alleen nog digitaal declareren. Meer informatie hierover en de wijze waarop is te lezen via deze link. Betaling vindt in principe binnen twee weken plaats. Bij vragen kan gemaild worden met kantoor: bureau@vmdb.nl.

Patient1: Persoonlijk GezondheidsDossier voor Bipolaire Stoornis

Patient1 is een Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) met een module voor de bipolaire stoornis (BS) onder de naam “Zelfmanagement en Dialoog” (uitleg zie folder patiënten en/of behandelaars). Met de bij het KenBis aangesloten instellingen is afgesproken dat het PGD BS kan worden gebruikt met alle zelfmanagementtools (o.a. uitgebreide stemmingsmeter/Life Chart gekoppeld aan signaleringsplan) en een berichtenmodule voor een veilige communicatie. Patiënten hebben hiervoor een activatiecode van hun behandelaar nodig. Na inloggen in Patient1 zijn de zelfmanagementtools en de berichtenmodule te vinden onder het kopje ‘Behandelplannen’. Patiënten kunnen het PGD BS van Patient1 ook op “eigen houtje” gebruiken, dus zonder activatiecode van een behandelaar. Dit is gratis, maar de zelfmanagementtools beperken zich tot de stemmingsmeter/Life Chart inclusief grafiek en het bijhouden van de Lithiumspiegel. Na inloggen in Patient1 zijn deze te vinden onder het kopje ‘Meetwaarden’.