print deze pagina

Welkom bij de VMDB

PM Cover 14-4De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (manisch depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen… meer over de VMDB

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode ben je overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie ben je juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is. De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving… meer over de bipolaire stoornis

Je krijgt het kwartaalblad PLUSminus automatisch toegezonden als je lid bent van de vereniging… lid worden

Nieuws

Ervaringrijk.nl is online!

Ervaringrijk.nl Logo

Ervaringrijk.nl is een nieuwe website waar je ervaringen kunt lezen van mensen met een bepaalde chronische aandoening. De VMDB is een van de initiatiefnemers.

Mensen met de bipolaire stoornis vertellen hoe zij daar in het dagelijks leven mee omgaan.
Er zijn inmiddels 175 ervaringen verzameld op het gebied van:

  • Werk en Inkomen
  • Omgaan met overbezorgdheid
  • Zelfzorg naastbetrokkenen
  • Vakantie
  • Balans
  • Medicatie en Bijwerkingen
  • Spiritualiteit en Zingeving

Op de website van de VMDB vind u meer informatie over het project Ervaringrijk.nl.

(Hoe) Verandert Mijn Zorg?

Ministerie WVSPer 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen.
De veranderingen kunnen vragen oproepen. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze website van het Ministerie van VWS legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.

Vacatures LPGGZ

Het Landelijk Platform GGz is een koepelorganisatie van landelijke en regionale patiënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Gezamenlijk vertegenwoordigen we meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Het Landelijk Platform GGz is gesprekspartner van en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers- en uitvoerders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties. We zijn zowel een lobby- en belangenbehartiging als een projectorganisatie.

Wij zijn voor een nieuw project (van 2015-2017) op zoek naar een aantal medewerkers.

Vacature LPGGz projectmedewerkers zelfregie

Vacature LPGGz projectmedewerker clientondersteuning

Vacature LPGGz programmamanager

Landelijke dag 13 december Musketon

Op 13 december is er weer een landelijke dag in de musketon. Het thema is leefstijl.
Bram Bakker
Bijdrage van psychiater Bram Bakker gaat in hoe je je eigen leefwijze kunt aanpassen om gezond te blijven of om beter te worden.
Psychiater Bram Bakker is niet alleen een veelgevraagd spreker en publicist, maar verschijnt ook regelmatig in de media. Het adagium ‘een gezonde geest, in een gezond lichaam’ is hem op het lijf geschreven, getuige ook zijn laatste boek: Blijf beter!

Ben Hendriks

Lezing met de titel: ‘Samen gelukkig en samen gezond’
De lezing is een ervaringsverhaal rond morbide obesitas, diabetes 2 en manische depressiviteit en hoe deze drie chronische ziektes elkaar beïnvloeden en zijn leven hebben bepaald. Na 50 jaar is de diabetes 2 en obesitas morbide overwonnen. In de lezing wordt toegelicht welke positieve gevolgen dat heeft gehad en nog heeft op zijn manische depressiviteit.

Meer informatie

Download het programma van 13 december

PRAC adviseert aanscherping beperkingen voor gebruik valproaat bij vrouwen en meisjes

Het ‘Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee (PRAC)’, het Europese geneesmiddelenbewakingscomité waarin het CBG is vertegenwoordigd, heeft de aanbeveling gedaan de beperkingen van het gebruik van valproaat-bevattende geneesmiddelen verder aan te scherpen als gevolg van het risico op misvormingen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen die in de baarmoeder aan valproaat zijn blootgesteld. Daarnaast wordt de aanbeveling gedaan vrouwen beter te informeren over de risico’s van gebruik van valproaat tijdens de zwangerschap.

Lees meer

Gezocht: Nieuwe VMDB Bestuurders:

Graag komen wij in contact met geïnteresseerden die het bestuur van de VMDB willen komen versterken. Wij zijn o.a. op zoek naar een penningmeester en algemene bestuurders die samen met de zittende bestuursleden komen tot een goede takenverdeling om de doelstellingen van de VMDB zo goed mogelijk te kunnen behartigen. We zoeken zowel betrokkenen als lotgenoten.
Voor de functie van de penningmeester zoeken we vooral naar een kandidaat met een achtergrond in accountancy.
Voor defunctie van algemene bestuurders komen we graag in contact met creatieve, energieke mensen die op het terrein van besturen inmiddels een redelijke ervaring hebben opgedaan en bereid zijn om in teamverband te werken.
Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij Siebe Haagsma, bestuurslid algemene zaken (Siebe@VMDB.nl).
Wij zien uit naar uw motivatiebrief en CV die u kunt richten aan het bestuur van de VMDB t.a.v. Femie Lansink (Femie@VMDB.nl).

Digitale meldactie ‘Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?’

Per 1 januari 2015 gaat veel zorg naar gemeenten

Bent u al geïnformeerd?

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij – negen cliëntenorganisaties – heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Vanaf 1 januari moet u voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente.

Vermoedelijk heeft u al het nodige gehoord over deze verandering. Bijvoorbeeld uit de pers, van uw gemeente of van het zorgkantoor. Met deze raadpleging willen we nagaan of de voorlichting tot nu goed is verlopen.

Lees verder..