print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen. Lees meer bij De VMDB over o.a. beleid, belangenbehartiging, schenken & sponsoren, vrijwilligers en met name de diverse activiteiten rondom ‘lotgenotencontact’ en betrokkenen.

De bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is: stabiel . De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving. Lees meer bij Bipolaire stoornis over de stoornis, medicatie, psycho-educatie, overige behandelprocessen, relatie met KenBis (kenniscentrum) en boeken, films en documentaires.

omslag-pm-3-2016Voor belangenbehartiging heeft elke patiëntenvereniging leden nodig. Specifieke voordelen voor VMDB leden zijn (1) abonnement op kwartaalblad PLUSminus, (2) deelname aan periodieke Landelijke bijeenkomsten (4 x per jaar) en (3) deelname aan regiobijeenkomsten en huiskamergroepen in eigen omgeving (Regionale activiteiten). Lees meer over VMDB Lidmaatschap en Lid worden via deze website.

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Er zijn nu vacatures voor een bestuurder algemene zaken, lotgenotenlijnregionale contactpersonen, regioteams en huiskamergroepen. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

Eerder gepubliceerde berichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief gerangschikt per maand.

Nieuws

Vacatures secretaris bestuur en notulist

Het bestuur zoekt PER DIRECT een secretaris als lid van het bestuur. Hebt u belangstelling, stuur dan uw CV aan Simon van Oostveen: s.c.vanoostveen@vmdb.nl of Netty Turkenburg: n.turkenburg@vmdb.nl
Ter ondersteuning van de secretaris is het bestuur ook op zoek naar een notulist voor de bestuurs- en ledenvergaderingen.

Landelijke Dag 17 december 2016 over ‘Stress en Bipolariteit’

Op 17 december 2016 is er weer een Landelijke Dag in De Musketon, Hondsrug 19, te Utrecht. Het thema is ‘Stress en Bipolariteit’, zie uitnodiging, programma en routebeschrijving. Aanmelden kan vóór 10 december via bureau@vmdb.nl. De toegang is € 3, graag ter plekke gepast betalen.

Declaratieformulieren vrijwilligers voortaan digitaal

[29 jul 16] Vanaf heden kunnen vrijwilligers hun declaratieformulieren via de website invullen dan wel afdrukken. Er zijn twee declaratieformulieren voor handen: een algemeen declaratieformulier voor vrijwilligers (PDF wat digitaal ingevuld kan worden) en een declaratieformulier specifiek voor de vrijwilligers van de Lotgenotenlijn (Excel-sheet). Beide declaratieformulieren dienen respectievelijk maandelijks en per kwartaal als bijlage gemaild te worden naar Leo Schreuders, penningmeester: l.h.schreuders@vmdb.nl. Betaling vindt in principe binnen twee weken plaats. Bij vragen kan gemaild worden met bovengenoemde persoon. Niet bellen s.v.p.

Persoonlijk GezondheidsDossier met Bipolaire Stoornis module

[31 mrt] Recentelijk zijn alle leden via een mailing geïnformeerd over Patient1, het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) voor patiënten met de nieuwe bipolaire stoornis (BS) functionaliteit onder de naam ‘Zelfmanagement en Dialoog’. Dit onderwerp kwam ook aan de orde tijdens laatste Landelijke Dag. Helaas werkt het PGD BS op dit moment nog niet zoals gecommuniceerd is.
Wat werkt wel. Met de bij het KenBis aangesloten instellingen is afgesproken dat het PGD BS kan worden gebruikt met alle zelfmanagementtools . Patiënten hebben hiervoor een activatiecode van hun behandelaar nodig en daarmee is het PGD BS van Patient1 volledig te gebruiken.
Wat werkt nog niet. In tegenstelling tot de genoemde berichtgeving kunnen patiënten de BS functionaliteit van Patient1 nog niet op “eigen houtje” gebruiken. Er volgt nadere berichtgeving over het beschikbaar komen van deze individuele werkwijze.