print deze pagina

Welkom bij de VMDB

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen. Lees meer bij De VMDB over o.a. beleid, belangenbehartiging, schenken & sponsoren, vrijwilligers en met name de diverse activiteiten rondom ‘lotgenotencontact’ en betrokkenen.

De bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is: stabiel . De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving. Lees meer bij Bipolaire stoornis over de stoornis, medicatie, psycho-educatie, overige behandelprocessen, relatie met KenBis (kenniscentrum) en boeken, films en documentaires.

Voor belangenbehartiging heeft elke patiëntenvereniging leden nodig. Specifieke voordelen voor VMDB leden zijn (1) abonnement op kwartaalblad PLUSminus, (2) deelname aan periodieke Landelijke bijeenkomsten (4 x per jaar) en (3) deelname aan regiobijeenkomsten en huiskamergroepen in eigen omgeving (Regionale activiteiten). Lees meer over VMDB Lidmaatschap en Lid worden via deze website.

Er zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Kijk voor meer informatie op de vacature pagina.

Eerder gepubliceerde berichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief gerangschikt per maand.

Nieuws

Landelijke Dag VMDB 16 december 2017 – inschrijving gesloten

Op de Landelijk Dag van 16 december 2017 vieren we de 30ste verjaardag van de VMDB. Wij hebben hiervoor een heel bijzonder programma samengesteld, waarin we ruimte hebben opgenomen voor ontmoeting & kennismaking tussen vrijwilligers, lotgenoten en betrokkenen. Degenen die zich hebben opgegeven, verwelkomen wij graag op 16 december! Inschrijving is gesloten.

Achterbanraadpleging

De VMDB wil graag weten wat u belangrijk vindt en waar uw behoeftes liggen. Om daar in de toekomst nog beter op in te spelen zijn we een grootschalig online-onderzoek gestart. Mocht u geen uitnodiging per brief of e-mail hebben ontvangen dan kunt u tot 12 december alsnog deelnemen door op de link te klikken: https://survey.sogosurvey.com/r/xFWhJz

Deelnemers gezocht voor onderzoek Zwanger en Bipolair

Binnen het SCBS Bipolaire Stoornissen van Dimence wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de invloed van slaapverstoring tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling op het functioneren in de periode na de bevalling bij vrouwen met een bipolaire stoornis en/of een postpartum psychose in de voorgeschiedenis (SLEEPREG-BD). Voor dit onderzoek worden 130 vrouwen gezocht met een bipolaire stoornis of een eerder na de bevalling doorgemaakte psychose, die zwanger zijn of willen worden. Meer informatie en de contactpersonen zijn te vinden in de informatiefolder en de nieuwsbrief.

Zorgstandaard Bipolaire stoornissen

De Zorgstandaard Bipolaire stoornissen is beschikbaar. Professionals, patiënten en naasten, zorgverleners en financiers hebben in de afgelopen periode gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van deze standaard. De VMDB was met drie personen vertegenwoordigd in de werkgroep. Psychiater Ralph Kupka was voorzitter van deze werkgroep: ‘Het belang van de zorgstandaarden is dat zowel de behandelaar als de patiënt precies dezelfde informatie heeft over de diagnose en wat de behandeling kan inhouden. Ik hoop dat vooral patiënten hiervan zullen profiteren.’

Petra d’Huy ontvangt Willem Nolenprijs

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 21 november heeft Petra d’Huy de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen ontvangen: een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten. Petra is voor de VMDB Regionaal Contactpersoon in Zeeland en ambassadrice van Mind. In het werken aan haar persoonlijk en maatschappelijk herstel heeft zij op haar veertigste de schaamte opzij gezet en de moed gevonden om openheid te geven over haar kwetsbaarheid. Dat heeft zij gedaan door haar talenten als communicatiedeskundige in te zetten. En dat blijkt uit haar website Petra etcetera. Als aanvulling op deze website is zij een besloten Facebook-pagina begonnen waar leden elkaar vragen kunnen stellen en elkaar steun en tips geven. Een pagina met meer dan 500 leden. Voor velen is dit lotgenotencontact zeer van belang.