print deze pagina

Welkom bij de VMDB

PLUSminus 201301 - Zelf aan het stuurDe Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (manisch depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen… meer over de VMDB

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door zeer sterke wisselingen in stemming en activiteit. Tijdens een manische episode ben je overdreven uitbundig en daadkrachtig, in een depressie ben je juist heel teruggetrokken en passief. Deze episodes worden afgewisseld door periodes waarin het relatief rustig is. De stoornis kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor je omgeving… meer over de bipolaire stoornis

Je krijgt het kwartaalblad PLUSminus automatisch toegezonden als je lid bent van de vereniging… lid worden

Actueel

Gezocht: Nieuwe VMDB Bestuurders:

Graag komen wij in contact met geïnteresseerden die het bestuur van de VMDB willen komen versterken. Wij zijn o.a. op zoek naar een penningmeester en algemene bestuurders die samen met de zittende bestuursleden komen tot een goede takenverdeling om de doelstellingen van de VMDB zo goed mogelijk te kunnen behartigen. We zoeken zowel betrokkenen als lotgenoten.
Voor de functie van de penningmeester zoeken we vooral naar een kandidaat met een achtergrond in accountancy.
Voor defunctie van algemene bestuurders komen we graag in contact met creatieve, energieke mensen die op het terrein van besturen inmiddels een redelijke ervaring hebben opgedaan en bereid zijn om in teamverband te werken.
Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij Siebe Haagsma, bestuurslid algemene zaken (Siebe@VMDB.nl).
Wij zien uit naar uw motivatiebrief en CV die u kunt richten aan het bestuur van de VMDB t.a.v. Femie Lansink (Femie@VMDB.nl).

Digitale meldactie ‘Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?’

Per 1 januari 2015 gaat veel zorg naar gemeenten

Bent u al geïnformeerd?

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij – negen cliëntenorganisaties – heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Vanaf 1 januari moet u voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente.

Vermoedelijk heeft u al het nodige gehoord over deze verandering. Bijvoorbeeld uit de pers, van uw gemeente of van het zorgkantoor. Met deze raadpleging willen we nagaan of de voorlichting tot nu goed is verlopen.

Lees verder..

Uitnodiging landelijke dag VMDB

Op 20 september aanstaande organiseert de VMDB wederom haar landelijke dag in wijkcentrum De Stolp in Den Bosch.

Lees hier meer over het programma.

RED DE VRIJE ARTSENKEUZE

VMDB

Geachte leden van de VMDB,

Zorgverzekeraars moeten zorg geheel of deels vergoeden, ook als met de arts geen contract bestaat. Zo staat het nu nog in de Zorgverzekeringswet, in artikel 13: de keuze voor de arts is aan de patiënt, niet aan de verzekeraar. Logisch, zeker voor mensen met een chronische ziekte, zoals een bipolaire.

Een patiënt met deze stoornis heeft langdurige zorg nodig, waarbij medicatie en sociaal-emotionele begeleiding zorgvuldig moeten worden afgesteld. Het is voor de begeleiding van groot belang, dat een zorgverlener de patiënt goed kent, hem voor langere tijd kan begeleiden, en op den duur de schommelingen in zijn gemoedstoestand kan herkennen.

Een goede band tussen patiënt en behandelaar is essentieel. Therapietrouw bijvoorbeeld, zo blijkt uit onderzoek, staat of valt met het vertrouwen, dat de patiënt heeft in zijn behandelaar.

De politiek dreigt nu artikel 13 van de Zorgverzekeringswet te schrappen. De Tweede Kamer heeft dat al gedaan, en nu ligt het voorstel ter beoordeling in de Eerste Kamer. Als de politiek artikel 13 aanpast, hebben patiënten met een bipolaire stoornis weinig meer te kiezen. U kunt niet meer kiezen voor de psychiater in wie u vertrouwen heeft, en die u goed kent.

Lees meer

Genomineerden Willem Nolenprijs voor Bipolaire Stoornissen bekend gemaakt

KenBiSOp 13 augustus j.l.  zijn de genomineerden voor de Willem Nolenprijs voor Bipolaire Stoornissen 2014 bekend gemaakt. De Willem Nolenprijs is een prijs voor baanbrekend onderzoek of buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten. De prijs wordt dit jaar voor het eerste uitgereikt.

Genomineerd zijn de documentaire ‘Dwaas en Deskundig‘ van Elisabeth ter Kulve en Sanne te Pas, dr. Manon Hillegers voor haar onderzoek naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis, en de werkgroep die, onder leiding van dr. Raphael Schulte, een nieuwe versie heeft ontwikkeld van de psycho-educatiecursus, een behandeling bestemd voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten. Lees verder…

Meldactie: “Weet u waar u recht op heeft?”

Doe mee met de Meldactie: “Weet u waar u recht op heeft?” logo-meld-je-zorg_350x92
Heeft u als ggz-patiënt- en familielid te maken met wachtlijsten en moet u lang wachten voordat u geholpen wordt in de 2e-lijns ggz (bij psychiater, psychotherapeut, ggz-instelling)? Doe dan mee met onze meldactie “Weet u waar u recht op heeft?”
In het tv-programma Kassa van de VARA (24 mei jl.) heeft het Landelijk Platform GGz al haar zorgen geuit over de vele signalen van lange wachttijden in de 2e-lijns ggz.  Met deze meldactie willen we nog beter in kaart brengen hoeveel mensen hier last van hebben en hoe zich de problemen precies manifesteren,  zodat we er iets aan kunnen doen!  Deze meldactie is onderdeel van een samenwerking met patiëntenfederatie NPCF en Ieder(in). Het onderzoek betreft niet alleen de wachttijden en de beschikbaarheid van de specialistische zorg, maar ook de vrijheid van patiënten om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en de informatievoorziening aan patiënten over de beschikbare zorg.

Meer informatie
Vragenlijst meldactie “Weet waar u recht op heeft”
Standpunt Landelijk Platform GGz over wachtlijsten tweedelijns ggz

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Uitnodiging voor de eerste regionale jubileumdag van Ypsilon

ypsilonDe vereniging Ypsilon en de vereniging Trialoog nodigen u van harte uit voor de eerste Regionale Jubileumdag van Ypsilon, tevens de regionale ontmoetingsdag van Trialoog op zaterdag 28 juni! Het thema van de dag is: ‘De mantelzorger doet ertoe’.

De Ypsilon Jubileumdag, gecombineerd met de tweejaarlijkse ontmoetingsdag van Trialoog, vindt plaats in het schitterende conferentiecentrum De Ruwenberg in Sint Michielsgestel, vlak bij Den Bosch.

Lees hier verder voor het programma en voor aanmelding..